collage_object
  • Problemutredning

Problemutredning

Så här går en utredning till

En problemutredning är uppdelad på två tillfällen med möjlighet att boka in återbesök vid ytterligare behov utav stöd.
Support via mail och telefon ingår självklart!

Innan: Innan vårt första möte skickar jag över ett frågeformulär som jag vill ha ifyllt och återsänt innan vi ses.

Tillfälle 1: Den första träffen ställer jag frågor och samlar information för att försöka att skapa mig en så övergripande bild som möjligt utav hunden och de problem ni behöver hjälp med. Beroende på hur problematiken ser ut så ser träffen lite olika ut – ibland vill jag se hunden i en viss situation, ibland går vi på en promenad för att kika på hunden utomhus och ibland behöver jag titta på hundens beteende i en viss miljö.

Tillfälle 2: Den andra träffen går vi igenom den åtgärdsplan jag tagit fram. Har jag föreslagit åtgärder redan första träffen så kikar vi på hur det gått sedan sist. I de fall jag rekommenderar att hunden undersöks av veterinär eller sjukgymnast som första åtgärd inväntar vi resultaten utav de undersökningarna innan vi går vidare med resterande delar av planen. 
Ibland behöver åtgärdsplanen justeras under resans gång och ibland blir åtgärderna uppdelade i flera steg. Oavsett hur planen ser ut så är målet att ni ska ha en klar bild utav vad ni ska göra och hur ni ska göra det. Det är viktigt för att ni ska kunna komma vidare på egen hand.

Efter: Vid ytterligare behov utav stöd så finns möjligheten att boka in återbesök.

Problemutredning hundpsykolog

Pris problemutredning

Paketpris: 2 tillfällen
(ca 1,5 h + ca 1,5 h) 2800kr

Återbesök (1,5 h) 1100 kr

Priset inkluderar analys av frågeformulär, två träffar samt skriftlig åtgärdsplan och support via mail. Möjlighet till återbesök vid behov. 

Mottagning sker
efter tidsbokning i ZootopiaVets 
Veterinärkliniks lokaler
på Lågskärsvägen i
Kärrtorp Centrum.
Observera att tillgång till toalett inte finns på mottagningen.

Vid önskan om hembesök, eller om ett hembesök är relevant utifrån den problematik hunden har,
så tillkommer ett tillägg på 200kr/tillfälle samt en milersättning på 25kr/mil.
Observera att jag endast gör hembesök i mån av tid.

Alla priser är inkl. moms