collage_object
  • Om

Jag tror att både hundar och hundägare skulle ha en roligare tillvaro tillsammans om önskan om den perfekta hunden ersattes av 
en önskan om en hund som mår bra!    


Jag tro att hundar som mår bra fungerar bra. Därför tycker jag om att prata om vad en hund är, vilka behov hundar har och fram för allt vad som får hundar att må bra - som art men också som individer!

Jag är särskilt intresserad av välfärdsfrågor och hur vi kan skapa beteendemöjligheter i hundens miljö och tillräckligt med psykiskt utrymme för att bete sig.

Exempel på tidigare uppdrag; moderator & samtalsledare på Adventure Dog Conference, lärare i hägndesign och berikning för HUNDutbildningsgruppen, fortbildning bull & terrierhundar för yrkesverksamma, utformning av miljö för hundar på kontor, fortbildning för yrkesverksamma i Antrokynologi - Antrozoologi möter Kynologi.

Att vara hundpsykolog är inte bara att ha läst omfattande teori och ha en lång praktisk erfarenhet – man måste också ha ett stort intresse och en god portion kärlek till hundar. Dessutom måste man ha en väl utvecklad intuition eftersom arbetet till stora delar är ett detektivarbete, där man på basis av kunskaper och erfarenhet ska lyssna mellan raderna på det hundarnas vårdnadshavare berättar och studera hundarnas beteende i olika situationer. Man måste ”känna in” vad som motiverar en hund att bete sig på ett visst sätt – hunden kan ju inte prata.
 
Karolina Lasses har den viktiga förmågan till intuitiv analys samt bred teoretisk bas från vidarestudier i etologi med mera och lång praktisk erfarenhet. Jag har själv vid några tillfällen fått hjälp av henne på frågestunder på mina föredrag när hon varit med som extra hjälp. Vid några tillfällen har jag även haft nöjet att fungera som ”bollplank” när vi diskuterat problembeteenden hos en del hundar. Hon har också varit anlitad som uppskattad faktagranskare för böcker om hundens beteende som undertecknad författat.

Karolina är också medarbetare i flera projekt där olika specialister ingår. Ett är en tankesmedja som består av psykologer, biolog, kynolog samt den person som leder hundpsykologutbildningen, där frågor behandlas rörande hundars beteende, olika metoder för analys av problembeteenden, nya träningsmetoder och mycket mer. Karolina är också medverkande som specialist i ”Kamphundsprojektet”, som lanseras av ett team som ska utföra en studie i flera delar i syfte att besvara frågor kring så kallade kamphundars beteende. Förutom detta medverkar Karolina i ett projekt omkring post-traumatisk stress och klassificering av detta hos hundar.
 
Det är med glädje och tillförsikt som jag kan rekommendera Karolina som en mycket skicklig hundpsykolog.

Anders Hallgren
Hundpsykolog / författare

Föreläsningar
Yrkesutbildning

Hundägarutbildning

Konsulttjänster -
allt från privat rådgivning
till större projekt!

Kontakta mig för skräddarsydda kurser
och föredrag!