collage_object
  • Kynologia

Jag arbetar numera som chef för avd. Hundvälfärd på Hundstallet - Svenska Hundskyddsföreningen och har dessvärre inte möjlighet att ge privata konsultationer, utredningar eller privatträningar. 

Karolina Lasses, hundpsykolog

"Jag tror att både hundar och hundägare skulle ha en roligare tillvaro tillsammans om önskan om den perfekta hunden ersattes av 
en önskan om en hund som mår bra!"    


Jag tror att hundar som mår bra fungerar bra. Därför tycker jag om att prata om vad en hund är, vilka behov hundar har och fram för allt vad som får hundar att må bra - som art men också som individer!

Jag är särskilt intresserad av välfärdsfrågor och hur vi kan skapa beteendemöjligheter i hundens miljö och tillräckligt med psykiskt utrymme för att bete sig.

Exempel på tidigare uppdrag; moderator på Adventure Dog Conference & samtalsledare för tv-sänd Adventure Dog Conference, lärare i hägndesign och berikning för HUNDutbildningsgruppen, fortbildning bull & terrierhundar för yrkesverksamma, utformning av miljö för hundar på kontor, fortbildning för yrkesverksamma i Antrokynologi - Antrozoologi möter Kynologi, hundexpert i Hundpodden Vår Bästa Vän, krönikör Tidningen Djurskyddet. 

Jag drev under många år beteendemottagning för hund på en veterinärklinik i Stockholm, ett mycket varierande arbete som innebar konsultationer med vitt skilda hundtyper, raser, problem, historia och livssituation.  Jag har alltid varit mer intresserad av att bevara den någon redan är än att förändra och forma om en individ.  Därför finns det ingen mall eller plan som passar alla utan varje hund behöver få stöd och hjälp på sitt alldeles egna sätt utifrån sin person.

Till vardags arbetar jag som chef för avd. Hundvälfärd på Hundstallet, Svenska Hundskyddsföreningen. 
 

Att vara hundpsykolog är inte bara att ha läst omfattande teori och ha en lång praktisk erfarenhet – man måste också ha ett stort intresse och en god portion kärlek till hundar. Dessutom måste man ha en väl utvecklad intuition eftersom arbetet till stora delar är ett detektivarbete, där man på basis av kunskaper och erfarenhet ska lyssna mellan raderna på det hundarnas vårdnadshavare berättar och studera hundarnas beteende i olika situationer. Man måste ”känna in” vad som motiverar en hund att bete sig på ett visst sätt – hunden kan ju inte prata.
 
Karolina Lasses har den viktiga förmågan till intuitiv analys samt bred teoretisk bas från vidarestudier i etologi med mera och lång praktisk erfarenhet. Jag har själv vid några tillfällen fått hjälp av henne på frågestunder på mina föredrag när hon varit med som extra hjälp. Vid några tillfällen har jag även haft nöjet att fungera som ”bollplank” när vi diskuterat problembeteenden hos en del hundar. Karolina är också medverkande som specialist i flera projekt och hon har varit anlitad som uppskattad faktagranskare för böcker om hundens beteende som undertecknad författat.
 
Det är med glädje och tillförsikt som jag kan rekommendera Karolina som en mycket skicklig hundpsykolog.

Anders Hallgren
Hundpsykolog / författare

I mitt arbete som sjukgymnast - framför allt med hundar som patienter - är det otroligt viktigt att se samband mellan fysiska besvär/smärta och mental hälsa/beteendeförändringar. Dessa står alltid i någon slags relation till varandra och det är otroligt viktigt att dessa två områden möts vid en rehabilitering eller förebyggande omvårdnad.

Smärtpåverkade hundar kan många gånger få förändrade beteenden - naturligtvis på grund av att de inte mår bra. En stressad hund - med andra bakomliggande orsaker - kan i sin tur dels ha lättare för att skada sig men också få sk psykosomatisk smärtproblematik - dvs ont i kroppen som följd av en längre tids stress, oro, rädslor etc.

Karolina har under många år varit en väldigt god samarbetspartner till mig och jag har ett mycket stort förtroende för hennes kompetens och erfarenhet som hundpsykolog. Hon har skickat ett stort antal patienter genom åren - som sökt till henne för olika beteendeförändringar - men där misstanke funnits om en bakomliggande smärtproblematik.
Dessa signaler har Karolina en otrolig förmåga att fånga upp och hon är alltid noga med att hunden ska få rätt hjälp och i rätt ordning - alltså att inte börja arbeta med ett beteenderelaterat problem innan man först tagit reda på om hunden har ont. Hur ska man annars kunna få en adekvat respons eller skapa rättvisa grunder för hundens träning?

Jag känner mig mycket trygg i samarbetet med Karolina och vet med säkerhet att de patienter som återgår till henne för att jobba vidare med individuell träning, noga arbetas med utifrån hundens både fysiska och mentala förmåga.
Hundar som kommer från Karolina har fått många goda och framförallt adekvata råd. Hon arbetar alltid på ett positivt och respektfullt sätt såväl gentemot hunden som dess familj. När en hund inte mår bra och är smärtpåverkad är det otroligt viktigt att hundens miljö och de faktorer som utlöser stress uppmärksammas.

Karolina ger fantastiskt fina verktyg till familjer för att hantera detta och förstår verkligen hundar, men även människor - vilket är minst lika viktigt i hennes roll som hundpsykolog. Man måste kunna avläsa och utgå från båda parter för att skapa livskvalitet för hela familjen.

Jag är väldigt trygg i vårt samarbete och kan med varmaste rekommendation hänvisa mina patienter
till Karolina!

Anna Nähl (fd. Holmgren) 
Leg. Sjukgymnast,
Av Jordbruksverket Godkänd för Arbete inom Djurens Hälso- och Sjukvård