collage_object
  • Om
  • Så här tror jag

Det här tror jag på!

Jag tror att hundar som mår bra fungerar bra. Därför tycker jag om att prata om vad en hund är, vilka behov hundar har och fram för allt vad som får hundar att må bra - både som art och som individer!

Det som gör mig allra gladast är när en hund får möjlighet att blomma ut som den individ den är. Så mycket fokus går till att försöka förändra våra hundar, designa dem efter våra önskemål. Att ha ett egenvärde i att bara få finnas till är få hundar förunnat. Att utefter sina individuella förutsättningar ha ett liv som innebär att man uppskattas och älskas som den man är samtidigt som man utmanas och stimuleras i det man kan och som intresserar en - det önskar jag alla hundar.

Min styrka ligger inte i att träna hundar till något specifikt eller i ett specifikt moment. Min styrka ligger i att plocka fram motivation och glädje hos hundar som tappat den, att stärka självförtroende hos hundar som tvivlar på sina egna förmågor, att hjälpa hundar som har svårt att kommunicera att göra sig förstådda, att se vad som funkar i en relation och stärka det ännu mera, att få hundar att må bättre så att de fungerar bättre.

Jag tror att bakom varje beteende gömmer det sig ett behov. Att det bakom varje klagomål finns ett önskemål. Jag tror att det är viktigt att ta ansvar för sina egna behov och att respektera andras. Jag tror att även om vi inte alltid kan lösa att tillgodose alla våra hundars behov så bidrar insikten om dem en förståelse och ödmjukhet som genererar i empati.

Jag har en stor respekt för den unika relation varje hund och hundägare har och en ödmjukhet inför att de allra flesta gör så gott de kan utifrån de förutsättningar och verktyg de har. Jag tror att både hundars och hundägares behov behöver synliggöras och respekteras i en relation. Jag tror att det är viktigt att ha en förankring i verkligheten när jag gör en åtgärdsplan till en hund som beter sig problematiskt.


Jag tror på att alltid ha individens upplevelse i fokus. Det är individens upplevelse som avgör om en metod är ”hård” eller ”mjuk”. Det är individens upplevelse som avgör om en relation är jämlik, om en aktivitet eller situation är obehaglig eller lustfylld, om en miljö är stressande eller inte.

Jag tror att det är viktigt att både ha ett kritiskt tänkande och ett kritiskt kännande.

För mig är inte en lydig hund alltid detsamma som en lycklig hund. Lydiga hundar kan för all del vara lyckliga men för mig är fokus alltid hundens välfärd och individuella förutsättningar. Jag tror att både hundar och hundägare skulle ha en roligare tillvaro tillsammans om önskan om den perfekta hunden ersattes av en önskan om en hund som mår bra!