collage_object
  • Integritetspolicy

Integritetspolicy

Med anledning av nya dataskyddslagen GDPR kommer här information kring hanteringen av mina kunders personuppgifter.  

Kynologia Karolina Lasses behandlar personuppgifter som du lämnat i samband med kontakt och bokning via mail, webformulär, telefon och frågeformulär.
De uppgifter du lämnar använder jag för att kunna tillhandahålla de tjänster som efterfrågas samt för bokföring och fakturering.
Du godkänner företagets integritetspolicy när du mailar, fyller i webformulär eller ringer , samt då du fyller i  frågeformulär i samband med bokning av privatträning eller beteendekonsultation.

Jag spar information om din hund som du själv fyllt i och anteckningar från konsultationer och utredningar, ev. journalkopior från veterinär och hundfysioterapeut, åtgärder och träningsplaner. Informationen sparas i syfte att kunna söka information vid återkommande kontakt med dig som kund.

Jag samlar inte in information om dig och din hund ifrån tredje part utan att det finns ett medgivande ifrån dig. Jag lämnar inte ut information om dig eller din hund till tredje part utan ditt medgivande. I de fall en problemutredning innefattar att en hund ska undersökas vidare hos t ex veterinär eller hundfysioterapeut så vidarebefordrar jag information och tar del av journaler med ägarens medgivande. Naturligtvis säljer eller byter jag aldrig dina personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte!

Jag publicerar inte bilder på min hemsida eller i sociala medier utan kunds godkännande.

Personuppgifter du lämnat via mail, telefon eller webformulär lagras tillsvidare, längst t o m företagets upplösning. Om du vill att dina personuppgifter rättas eller stryks kan du när som helst be om detta genom att maila mig, info@kynologia.se. Information du angivit i frågeformulär inför besök eller träning, anteckningar vid privatträning, journalanteckningar vid problemutredningar och beteendekonsultationer raderas aldrig. Detta för att jag ska ha möjlighet att besvara frågor, erbjuda återbesök och vidare träning. Bokföringsmaterial sparas i 7 år i enlighet med Skatteverkets regler.